Psykosynteesi

Psykosynteesin lähtökohtana on, että meissä jokaisessa on aina terve ydin. Psykosynteesi kattaa koko ihmisen – kehon, sielun, tunteen ja älyn. Jokaisessa kohtaamassamme ongelmassa on kypsymisen ja kasvun siemen. Psykosynteesin ajatukset ovat peräisin italialaiselta lääkäriltä, Roberto Assagiolilta. Hän halusi psykosynteesin olevan käytännöllistä ja auttavan meitä elämään tasapainoista elämää. Hän kehitti erilaisia tekniikoita ja metodeja, joiden avulla voidaan luoda yhteys tietoisuuden ja tiedostamattoman välille, jotta opimme tuntemaan sisimpämme.  Tahdolla on psykosynteesissä keskeinen rooli – muutokset on toteutettava omasta halustaan. Psykosynteesissä työskennellään oman minän ja omien vahvuuksien kanssa. Lopputuloksena saavutetaan usein lisää vapautta elämään.  

Psykosynteesiterapia

Psykosynteesiterapia on terveydenhoitomuoto sinulle, josta tuntuu, että olet jotenkin jumittunut tai joka haluat elämässä eteenpäin. Sinulle, joka toivot muutosta elämään. Toivomuksesi voi perustua kriisiin, suruun tai avioeroon, ahdistukseen tai alakuloisuuteen, stressiin tai tyytymättömyyteen – tai olla vain tunne siitä, että jotakin puuttuu. Se voi myös perustua haluun ja toiveeseen kehittyä ihmisenä. Psykosynteesiterapia tarjoaa työkalun sinulle, joka haluat oppia tuntemaan itsesi, ymmärtämään itseäsi syvemmin ja panostaa henkilökohtaiseen kehitykseesi. Psykosynteesi on väline, jonka avulla voi käsitellä elämässä kohtaamiaan vaikeita asioita.   

Psykosynteesivalmennus

Psykosynteesivalmennuksen lähtökohta on tässä ja nyt ja keskittyminen tulevaisuuteen. Valmennusprosessissa tutkimme yhdessä mikä on sinun tavoitteesi ja miten sinä voit aloittaa matkaasi kohti päämääräsi, kohti sitä mitä unelmoit ja kaipaat. Psykosynteesivalmennuksessa käymme läpi kohtaamasi esteet, mahdollisuudet ja toimintavaihtoehdot. Myös psykosynteesivalmennus haluaa antaa sinulle käytännölliset työkalut oppia tuntemaan itseesi paremmin ja kehittyä ihmisenä.

 

Lue lisää psykosynteesistä täältä.