Kurser & föreläsningar

EsperaNova kan erbjuda både skräddarsydda kurser, utbildningsdagar eller kortare föreläsningar kring följande teman:

 

Konsten att samtala - grundläggande samtalsfärdigheter
Vi behöver alla fundera på hur vi kommunicerar med varandra. Speciellt viktigt kan det vara om man jobbar mycket med människor och samtal. Tillsammans kan vi skräddarsy vad just ditt företag eller din organisation vill lära mera om kommunikation och samtal! Hur kan vi t.ex. bli bättre på att lyssna, ställa frågor och bekräfta varandra eller våra kunder?

Introduktion till MOTIVERANDE SAMTAL
Motiverande Samtal är en samtalsmetod som fått stor genomslagskraft när det gäller att samtala med människor i förändringsprocesser. Metoden har ett empatiskt förhållningssätt och ser människor som experter på sig själva - motiverande samtal handlar om gott, empatiskt, respektfullt bemötande och en tro på att var och en har svaren på sina frågor. Att lära mer om motiverande samtal kan vara till nytta och glädje på många olika områden, både privat och professionellt!

Ta kontakt så funderar vi tillsammans på hurudant paket som kan passa bäst just för er; susanna.hemming [at] esperanova.fi, 040-5672072