Om Susanna

Susanna Hemming är hemma från Malax och från början utbildad ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Vasa. Efter några år inom redovisning och bokföring valde hon att byta bana och började studera arbetsplatspsykologi och utvecklingspsykologi på Öppna Universitetet vid Åbo Akademi.

Hon gick HumaNovas 4-åriga utbildning till samtalsterapeut i psykosyntes, och fick sin examen 2013. Från Åbo Akademi utexaminerades Susanna som magister i utvecklingspsykologi samma år. 

Sedan 2013 har Susanna mottagning på Wasa Wellness samt undervisar och håller kurser i utvecklingspsykologi och samtalsmetodik på Öppna Universitetet. Hon föreläser även i främjande av psykisk hälsa och salutogenes – att fokusera på det som fungerar är viktigt.

Du kan läsa mer om HumaNovas utbildningar här