Psykosyntes

Psykosyntesen utgår från att det inom var och en av oss alltid finns en frisk kärna. Psykosyntesen inkluderar hela människan – kropp, själ, känslor och intellekt, och menar att i varje problem vi möter finns början till mognad och tillväxt.
Psykosyntesens grundtankar härstammar från den italienska läkaren Roberto Assagioli, som vill att psykosyntesen skulle vara praktisk och hjälpa oss att leva ett liv i balans. Han utvecklade olika tekniker och metoder för att skapa kontakt mellan vårt medvetna och omedvetna, så att vi kan lära känna vårt inre.

Viljan har central inom psykosyntesen – man ska genomföra förändringarna för att man själv vill. Man jobbar med det egna jaget och sina egna styrkor. Slutresultatet är ofta mer frihet i livet.

Psykosyntesterapi

Samtalsterapi med psykosyntes som grund är en form av friskvård för dig som känner att du på något sätt fastnat i livet eller vill vidare. För dig som önskar en förändring i livet. Din önskan kan grunda sig i en livskris, i sorg eller skilsmässa, ångest eller nedstämdhet, stress eller missnöje – eller bara en känsla av att något saknas. Den kan också grunda sig i en vilja och önskan om att fortsätta utvecklas som människa. Psykosyntesterapi erbjuder verktyg för dig som vill lära känna dig själv, förstå dig själv på ett djupare plan och satsa på din personliga utveckling samt redskap att handskas med det svåra man möter i livet.

Psykosyntescoaching

I psykosyntescoaching utgår man från här och nu och arbetar med fokus på framtiden, mot ett tydligt mål - som du själv väljer.  Under coachingsamtalen utforskar vi tillsammans vilket mål det är som du är på väg emot och hur du kan börja gå vägen mot just ditt mål, till det du längtar efter. Under coachingsamtalen tittar vi på hinder, möjligheter och handlingsalternativ du möter på vägen mot ditt mål.  Också psykosyntescoaching vill ge dig konkreta verktyg för att lära känna dig själv och utvecklas.

 

Du kan läsa mer om psykosyntesen här.